Jätemateriaalien hyödyntäminen ja kierrättäminen

– jätteen tuottajat, jätteiden kierrättäjät

Kun materiaalin ensimmäinen elinkaari on päättynyt ja siitä on tullut jätettä, jätteen tuottajan velvollisuutena on selvittää jätteen hyödyntämismahdollisuudet ja ohjata jätejakeet joko hyödynnettäviksi tai, niiltä osin kuin se ei ole mahdollista, asianmukaiseen loppusijoitukseen.

  • Jäte- ja ympäristölainsäädännön tuntemus
  • Tuotteistus, tuotelainsäädäntö
  • Hyötykäyttömahdollisuuksien etsintä, tuotekehitys
  • Tarvittavat ympäristölupa-, koetoiminta- ja rekisteröintimenettelyt
  • Laadunvalvontajärjestelmät sekä tuotelaatudokumentit (esim. CE-merkintä ja suoritustasoilmoitukset)