Uusiomateriaalien käyttö

– julkiset toimijat ja hankintaorganisaatiot, yksityiset rakennuttajat, urakoitsijat

Uusiomateriaalien käyttäminen rakennushankkeissa tai tuotantoprosesseissa tai muuten korvaamassa luonnon materiaaleja on kaikkein tärkeintä, jotta kysyntää ja markkina laadukkaille uusiomateriaaleille saadaan luotua.

  • Hankintaosaaminen uusiomateriaaleihin liittyen
  • Ohjeiden laadinta ja koulutukset organisaatiolle
  • Uusiomateriaalien saatavuusselvitykset alueittain, rakennushankkeittain tai prosessikohtaisesti
  • Työmaavalvontapalvelut ja tilaajien valvojien koulutus

konttori