Materiaalitehokkuuden parantaminen

– tuotantolaitokset, rakentaminen, purkaminen

Kun prosessit ovat tehokkaita ja niissä hukataan mahdollisimman vähän resursseja, syntyy yleensä myös mahdollisimman vähän jätteitä. Prosessin virittäminen materiaalitehokkaaksi tuo siis suoraan kustannussäästöjä monessa vaiheessa ja samalla yritysten maine vastuullisena toimijana voidaan osoittaa.

  • Materiaalitehokkuuskatselmukset (näihin voi saada Motivan tukea jopa 40 %)
  • Jätteiden hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen

rakennustyömaa