Vastuullisuus yrityskuvan kehittämisessä

Yritykset, joissa asiakkaita ja sidosryhmiä kuunnellaan ja vastuulliset toimintaperiaatteet ja ympäristöasioista huolehtiminen ovat luonnollinen osa jokapäiväistä toimintaa, hallitsevat riskit ja tunnistavat mahdollisuudet muita paremmin ja tulevat menestymään kiristyvässä kilpailussa.

  • Yritysten ja organisaatioiden toimintajärjestelmien kehittäminen (ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmä, ISO 14001 Ympäristöjärjestelmä, ISO 50001 Energianhallintajärjestelmä, OHSAS 18001 Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä)
  • Laatu- ja ympäristöjärjestelmien päivitys vastaamaan 2015-standardiversioita

konsultointi