Referenssit

  • Betonimurskeen tuotteistaminen ja CE-merkintä maarakentamisessa käytettäväksi kiviainekseksi
  • Kivihiilen lentotuhkan tuotteistus (mm. CE-merkinnät) asfalttifilleriksi ja betoniteollisuuden seosaineeksi
  • Pitkä kokemus rakennusmateriaaliteollisuudesta
  • Kokemusta myös urakoinnista ja rakennuttamisesta infra-alalla (mm. kaatopaikkarakentaminen, pilaantuneiden maiden kunnostus)
  • Mukana mm. UUMA2-hankkeessa (varapj), lainsäädännön kehittämishankkeissa (mm. Mara- ja Masa-asetukset), uusiomateriaalien tuotteistus- ja käyttöohjeiden laadinnassa
  • Hyvä ympäristö- ja jätelainsäädännön sekä mm. Rakennustuoteasetuksen tuntemus
  • Luvitusosaamista mm. jätteiden ja maa-ainesten käsittely, hyötykäyttö
  • Mukana kansallisessa kiviainesten standardointityössä (sisältää nykyään myös uusio- ja kierrätyskiviainekset). Osallistunut myös EN-standardointityöhön Suomessa
  • Tuotannon, tuotelaadun ja yritystason laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmäosaaminen (laatiminen, kehittäminen, arviointi)
  • Laaja yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto yrityksistä, viranomaisista, järjestöistä, tutkimuslaitoksista, suunnittelijoista ym.