Työmaiden ja laitosten ulkopuolisen laadunvalvojan ja asiantuntijan palvelut

Ulkopuolinen valvoja on paitsi pakollinen kaatopaikka- ja jätealueiden rakentamisurakoissa, niin myös tärkeä linkki hankkeen osapuolten ja viranomaisen välisessä vuoropuhelussa, jotta hankkeet sujuvat mallikkaasti. Kokemus kaatopaikkarakennusurakoista urakoitsijana sekä lainsäädännön ja määräysten tuntemus luo hyvän pohjan ulkopuolisen valvojan tehtäviin.

  • Kaatopaikkatyömaiden ja jätteiden käsittelykeskusten ulkopuolisen laadunvalvojan ja asiantuntijan palvelut
  • Rakennustyömaiden valvonta
  • Rakennuttamispalvelut (maarakentaminen, kaatopaikkarakentaminen, pilaantuneiden maiden kunnostus)

ilmakuva